บ้าน > ข่าว > ข่าว

นายกวังผู้ประกอบการเยี่ยมชมสมาคม

Oct. 19, 2019

ประธานวังของสมาคมผู้ประกอบการของมหาวิทยาลัยเจียงชางสวอนเข้าเยี่ยมชมเราในเช้าวันที่ 18 พฤศจิกายนกับสมาชิกของสมาคม กิจกรรมนี้ไม่เพียง แต่เสริมสร้างชีวิตหลังเลิกเรียนของสมาชิกของสมาคมผู้ประกอบการ แต่ยังช่วยเพิ่มความรู้สึกของนักเรียนของนวัตกรรม