บ้าน > ใบสมัคร > ใบสมัคร

ซิลิโคน Adjuvants

Silicone Adjuvants เป็นสารลดแรงตึงผิวที่ไม่ใช่อิออน มันเป็นสารลดแรงตึงผิวเหนือชั้นมุมสัมผัสของสารละลายสเปรย์บนพื้นผิวใบลดลงซึ่งนำไปสู่การเพิ่มความครอบคลุมของสเปรย์ สารเติมแต่งซิลิโคนส่งเสริมการดูดซับสารเคมีในพืชอย่างรวดเร็วผ่านการแทรกซึมปากใบ การพ่นสารละลายลงในพืชด้วยวิธีนี้ทำให้ฝนตกอย่างรวดเร็ว


ซิลิโคน Adjuvants


ซิลิโคน adjuvants ใช้กันอย่างแพร่หลายในสารกำจัดศัตรูพืช, เชื้อรา, ยาฆ่าแมลงและยาฆ่าวัชพืช