บ้าน > ใบสมัคร > ใบสมัคร

โพลิเมอร์เคลือบเมล็ดพันธุ์

โพลิเมอร์เคลือบเมล็ดพันธุ์เป็นผลิตภัณฑ์พิเศษสำหรับการตกแต่งเมล็ดพันธุ์ ซึ่งทำให้เมล็ดกระจายตัวดีเสถียรภาพสีสดใสและเพิ่มการงอกของเมล็ด


โพลิเมอร์เคลือบเมล็ดพันธุ์


ด้วยการเคลือบโพลิเมอร์สามารถเพิ่มการงอกของเมล็ดได้ 15-20%