บ้าน > ใบสมัคร > ใบสมัคร

ตัวแทน Defoamer

ตัวแทน Defoamer เป็นสารเคมีที่ลดและป้องกันการก่อตัวของโฟมในของเหลวในกระบวนการอุตสาหกรรม ส่วนผสมในสูตรควบคุมของ Defoaming Agent และเครื่องช่วยในการแปรรูปทำให้การผลิตมีประสิทธิภาพและสะอาดยิ่งขึ้นปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้ายลดของเสียและพลังงานและอำนวยความสะดวกในการรีไซเคิล มีการใช้งานทั่วไปที่ดีสามารถใช้ในค่า pH ที่กว้างขวางการใช้งานที่ดีในรูปแบบน้ำที่แตกต่างกัน


ตัวแทน Defoamer